עדי – ישוב קהילתי כפרי

תאגיד הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

ע.מ.ת. ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ הינה בעלת תעודת "קבלן מוכר" לביצוע עבודות ממשלתיות מטעם הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים, הן בענף סלילת הכבישים והן בענף התשתיות.
חברתנו הינה גם זכיינית במכרזי משרד התחבורה לביצוע פרויקטים תחבורתיים במגזרי המיעוטים ובמגזרים אחרים ביישובי הגליל, המרכז,  וצפון הארץ.
עיקר לקוחות החברה הם מזמיני עבודה ממשלתיים, מוסדות ציבוריים, חברות כלכליות , רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב.

בין לקוחות החברה נמנים:

החברה הכלכלית לשהם בע"מ

משרד התחבורה

הלקוחות שלנו

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ

משרד הבינוי

מקורות - חברת המים הלאומית

ערים - חברה לפיתוח עירוני בע"מ

החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 

עמת - טל: 04-6010796, 04-6080045, פקס: 04-6461041, כתובת: ת.ד. 50609 נצרת 16169 , דוא"ל: amatltd1991@gmail.com