ע.מ.ת. ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ היא מחברות הפיתוח והתשתיות המובילות בישראל אשר מבצעת ומובילה פרוייקטים לאומיים רבים.

לחברה איתנות פיננסית, רישיונות וסיווגים קבלניים לביצוע פרוייקטים בתחומים שונים, והסכמי ביצוע עבודות עבור מוסדות ממשלתיים רבים.

הנכסים החשובים ביותר שלנו הם תרבות ניהולית ואירגונית המבוססים על ידע מצטבר, מסורת ארוכת שנים של מובילות שוק, וקשרים ענפים שמקבלים ביטוי ביכולות ואיכויות הביצוע הגבוהות בישראל.

אנו עובדים על פי נהלי עבודה ברורים, קוד אתי דינמי ומתעדכן, שמירה על עקרונות הקיימות ונהלי איכות קשיחים.


 

פרופיל חברה

ע.מ.ת. ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ מבצעת עבודות תשתית, עבודות עפר ועבודות פיתוח וסלילה עבור מגוון לקוחות, ביניהם מוסדות ממשלתיים וציבוריים, עיריות, מועצות מקומיות ועוד.

בנוסף למומחיותה בביצוע פרויקטים ומיזמי תחבורה חדשניים, החברה מתמחה בעבודה בשטחים עירוניים בעלי חיי מסחר פעילים, ומבצעת באזורים אלו עבודות גדולות עם הסדרי תנועה כבדים במינימום הפרעה לחיי המסחר ולרווחת התושבים.

בחברה מועסקים עובדים קבועים, ביניהם מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה, פועלים מקצועיים, קבלני משנה ועובדי מנהלה, לחברה ציוד רב וכלי צמ"ה, המשמשים אותה בביצוע הפרוייקטים השונים, בהתאם לצרכיה התפעוליים.

החברה רשומה פנקס הקבלנים כקבלן רשום . כמו כן, ברשות החברה תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות.

מאז הקמתה, פועלת החברה תחת מסגרת איכות לפי תקן ISO.

החברה מעורבות בפרויקטים בקנה מידה גדול, ולה הישגים מוכחים בבניית תשתיות, לצורך הקמת שכונות למגורים, מבני מסחר וציבור, וכן בהקמה, של מיזמי ענק בתחומי תשתיות התחבורה, הסביבה, האנרגיה, ותשתיות תת קרקעיות.

ע.מ.ת. ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ רואה לעצמה אחריות לטפח את היישובים בהם מתקיימות פעילויותיה העסקיות, על כן החברה מקיימת בנוסף פעילות ענפה בתחום קשרי הקהילה, תוך קידומם של פרויקטים המקדמים את החינוך לקיימות, לצד תמיכה בפרויקטים חברתיים ופעילויות שונות של תרומה לקהילה.
 

עמת - טל: 04-6010796, 04-6080045, פקס: 04-6461041, כתובת: ת.ד. 50609 נצרת 16169 , דוא"ל: amatltd1991@gmail.com